سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، سه چیز را دوست می دارد : کم گویی، کم خوابی و کم خوری ؛ و سه چیز را خداوند دشمن می دارد :پُرگویی، پُرخوابی و پُرخوری . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یادداشت ثابت - چهارشنبه 92 خرداد 9 , ساعت 10:6 عصر

بووووس